Главная - Экономические - Эконометрика - Задачі по економетрії

Задачі по економетрії

  • Тема: Задачі по економетрії
  • Автор: Tatiana
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Эконометрика
  • Страниц: 25
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: НТУУ
  • Цена(руб.): 600 рублей

Купить


Выдержка

Завдання №1 Визначити кількісну залежність попиту від чинників, що впливають на нього: 1. Дохід; 2. Ціна одиниці даного товару; 3. Ціна одиниці взаємозамінюючого товару; 4. Ціна одиниці доповнюю чого товару. На основі статистичної інформації, що наведені в таблиці. Таблиця 1.1. Місяць Попит на товари, ум. од. Доход , гр. од. Ціна на товари, гр. од. Ціна на взаєм. тов., гр. од. Ціна од. допов. тов., гр. од. 1 64 201 17 1 27 2 69 211 15 3 25 3 70 216 14 5 24 4 71 221 14 5 22 5 75 241 12 6 20 6 76 241 11 6 19 7 73 219 14 5 22 8 69 209 15 4 24 9 70 213 13 3 20 10 80 251 10 7 17 11 79 246 11 7 16 12 83 261 8 9 13 13 78 241 11 6 15 14 75 236 13 5 19 15 77 244 10 7 12 16 82 257 7 11 10 17 85 261 6 13 9 18 87 266 5 14 6 19 89 270 3 15 4 20 90 275 1 18 2 Позначимо: попить на товари, ум.од доход, гр.од. ціна на товари, гр.од. ціна на взаємозамінюючі товари, гр.од. ціна доповнюючого товару гр.од. Обчислимо оцінки параметрів за методом найменших квадратів. Запишемо модель в матричному вигляді: . Сформуємо матрицю Х, першим стовпчиком якої будуть елементи, значення яких дорівнюють одиниці, іншими – значення пояснюючих змінних, та вектор , елементи якого складаються із значень залежної змінної. Транспонуємо матрицю Х: Перемножимо матрицю спочатку на матрицю X, потім на вектор : Обчислимо матрицю, обернену до . Ця матриця існує, якщо визначник матриці не дорівнює нулю: . Тому спочатку розрахуємо визначник матриці : Тоді: Використовуючи оператор оцінювання за методом найменших квадратів знаходимо статистичні оцінки параметрів моделі: Таким чином, . Отже, залежність попиту від чинників, що впливають на нього, має вигляд: . Обчислимо вектор (табл.2) за формулою:

Содержание

Завдання №1
Визначити кількісну залежність попиту від чинників, що впливають на нього:
1. Дохід;
2. Ціна одиниці даного товару;
3. Ціна одиниці взаємозамінюючого товару;
4. Ціна одиниці доповнюю чого товару.
На основі статистичної інформації, що наведені в таблиці.
Завдання №2.
Дослідити явище мультиколінеарності таких чинників економетричної моделі, як:
- Дохід;
- Ціна одиниці даного товару;
- Ціна взаємозамінюючого товару.
Завдання 3
На основі статистичної інформації, наведеної в таблиці, побудувати економетричну модель попиту за умови, що в масиві інформації існує гетероскедастичність.
Завдання 4.
На основі статистичної інформації завдання, необхідно побудувати економетричну модель з автокорельованими залишками.

Литература

нема

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Контрольная работа №1. Контрольная 2006 21 Москва 500 Купить Контрольная на заказ
Анализ временного ряда, построение регрессионных моделей Контрольная 2006 14 ВЗФЭИ 500 Купить Контрольная на заказ
Процедуры идентификации макроэкономических моделей Кейнса Контрольная 2007 5 Москва 500 Купить Контрольная на заказ
Задача Контрольная 2007 4 Екатеринбург 500 Купить Контрольная на заказ
Контрольная работа по эконометрике. Контрольная 2007 10 Москва 500 Купить Контрольная на заказ
Эконометрика тест №15 + задача Контрольная 2007 12 университет 800 Купить Контрольная на заказ
Эконометрика 2 работы Контрольная 2007 17 университет 800 Купить Контрольная на заказ
Эконометрика вариант 2 Контрольная 2007 17 университет 500 Купить Контрольная на заказ
Эконометрка вариант 3 Контрольная 2007 12 университет 500 Купить Контрольная на заказ
Ответы на контрольные вопросы Контрольная 2007 42 университет 1000 Купить Контрольная на заказ

Заказать Персональную Работу